"C" is food, animal feed, oil, natural gas, forests, plants 

when all of this runs out then we will always be left with CO2 as the biggest problem and the last great hope 

currency (money) must be a contract, between suppliers of food, raw materials, energy, products and labor 

thieves, stealing electricity from the power grid; mythomaniacs and swindlers, turning real energy into rows of meaningless numbers, needed by no one, must go  

now begins the time of real raw materials, real products and real work

"C" to żywność, pasza dla zwierząt, ropa naftowa, gaz ziemny, lasy, rośliny 

kiedy tego wszystkiego zabraknie to zawsze zostanie nam CO2 jako największy problem i ostatnia, wielka nadzieja 

waluta (pieniądz) musi być umową, pomiędzy dostawcami żywności, surowców, energii, produktów i pracy 

złodzieje, kradnący prąd z sieci energetycznej; mitomani i oszuści, zmieniający prawdziwą energię na rzędy bezsensownych numerów, nikomu nie potrzebnych, muszą odejść

teraz zaczyna się czas realnych surowców, realnych produktów i realnej pracy