Uwaga! Ważne!    Strona prywatna.   Wyłącznie do użytku osobistego.

Warning! Important!    Private website.   Only for personal use.
More:       privacy policy        cookie policy        legal policy   

The site does not collect visitors' data.  The page is only for information.
Strona nie gromadzi danych odwiedzających.  Strona do celów informacyjnych.

Check Info Footer! Sprawdż stopke informacyjną!

Check the doubts on the websites (gov/pl) of the Office of Consumer Protection
(UOKiK) and the Polish Financial Supervision Authority (KNF).
Wątpliwości sprawdzaj na polskich (gov/pl )stronach UOKiK i KNF.
bank account: Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PL/EU), Pekao

technical issues?   admin@enansa.com

we accept Polish and European Union's regulations on internet
przestrzegamy krajowych i unijnych przepisów regulujących sieć

enansa.com: we're from Silesia (Poland, Central Europe, EU)


think globally - act globally