Uwaga! Ważne!    Strona prywatna.   Wyłącznie do użytku osobistego.

Więcej:  prywatność   "ciasteczka"/ukryte
zasady prawne   dostęp
 

Warning! Important!    Private website.   Only for personal use.

More:  privacy policy   access

cookie policy   legal policy   


The site does not collect visitors' data. The page is only for information.

Strona nie gromadzi danych odwiedzających. Strona do celów informacyjnych.  

Check the doubts on the websites (gov/pl) of the Office of Consumer Protection (UOKiK) and the Polish Financial Supervision Authority (KNF).

 

Wątpliwości sprawdzaj na polskich (gov/pl) stronach UOKiK i KNF. 


bank account: Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PL/EU), Pekao

we accept Polish and European Union's regulations on internet

przestrzegamy krajowych i unijnych przepisów regulujących sieć

technical issues?   admin@enansa.com 

enansa.com: we're from Silesia (Poland, Central Europe, EU)

 

我们来自西里西(波兰,中欧,欧盟)  

think globally - act globally

 

Check Info Footer!

Sprawdż stopke informacyjną!

  检查信息页脚!  

IP address   212.85.96.113

Europe/Warsaw   PL | EU