Uwaga! Ważne!    Strona prywatna.   Wyłącznie do użytku osobistego.

Warning! Important!    Private website.   Only for personal use.
More:       privacy policy        cookie policy        legal policy   
 

The site does not collect visitors' data.  The page is only for information.
Strona nie gromadzi danych odwiedzających.  Strona do celów informacyjnych.

we accept Polish and European Union's regulations on internet
przestrzegamy krajowych i unijnych przepisów regulujących sieć


Check the doubts on the websites (gov/pl) of the Office of Consumer
Protection (UOKiK) and the Polish Financial Supervision Authority (KNF).

Wątpliwości sprawdzaj na polskich (gov/pl )stronach UOKiK i KNF.

bank account: Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PL/EU), Pekao

technical issues?   admin@enansa.com

enansa.com: we're from Silesia (Poland, Central Europe, EU)


我们来自西里西亚(波兰,中欧,欧盟) 

think globally - act globally


  检查信息页脚!

Sprawdż stopke informacyjną!

Check Info Footer!