terms and rules

Our website is friendly and accessible. No elements that can irritate the eyesight, hearing of the viewer. It is friendly to people on the autism spectrum. No bright colors or strobe elements. Fonts are relatively large (we prefer black, classic font) on a contrasting background (white). No acoustic elements. Our site is aimed at an audience accessing the web via smartphones.

Nasza strona jest przyjazna i dostępna. Brak elementów mogących podrażnić wzrok, słuch odbiorcy. Jest przyjazna dla osób w spektrum autyzmu. Brak jaskrawych kolorów i elementów stroboskopowych. Czcionki są stosunkowo duże (preferujemy czarną, klasyczną czcionkę) na kontrastowym tle (białym). Brak elementów akustycznych. Nasza strona jest nakierowana do odbiorców, korzystających z sieci internetowej przez smartfony.