Finnegans Wake is not a novel, it has nothing to do with literature. It's a graphic art piece, monumental and perfect. The idea of the Japanese choju-giga scrolls. Only two colors. Black and white. Instead of brush and pencil strokes, instead of spots and shadows - 26 characters of the Latin alphabet.

This is not Antonin Artaud's French retreat from written signs - a return to Homer, shouting, singing the text, tapping the floor with a stick, shouting from the audience.

These are rejections of literature, words and a return to the image. That's all.

Finnegans Wake nie jest powieścią, nie ma nic wspólnego z literaturą. To dzielo graficzne, monumentalne i doskonałe. Pomysł japońskich zwojów choju-giga. Tylko dwa kolory. Czerń i biel. Zamiast pociągnięć pędzla i ołówka, zamiast plam i cieni - 26 znaków alfabetu łacińskiego.      

To nie francuski Antonina Artaud'a odwrót od pisanych znaków - powrót do Homera, wyśpiewywanie, wykrzykiwanie tekstu, uderzanie laską w podłogę, pokrzykiwania widzów.

To odrzucenia literatury, słowa i powrót do obrazu. Tyle i aż.