adres do doręczeń w Polsce

$25.00 incl. tax*

Pakiet startowy 100PLN. Nie wystawiamy faktur. Płatność: przelew bankowy, wpłata gotówkowa na konto, przekaz pocztowy, przekaz pieniężny WesternUnion/MoneyGram.

Koszty pokrywane środkami z pakietu:

10PLN (informacja SMS o korespondencji i przesłanie korespondencji drogą elektroniczną: e-mail, Messenger, WhatsApp).
20PLN (na dodatkowe żądanie; dosłanie oryginału korespondencji drogą pocztową listem poleconym).
20PLN (na dodatkowe żądanie; opinia prawnika co do treści korespondencji drogą elektroniczną).
20PLN (na dodatkowe żądanie; projekt pisma w sprawie przesłany drogą elektroniczną).

Po wyczerpaniu pakietu dodatkowo:- 4 pisma przesłane drogą eletroniczną i powiadomienie SMS- w kolejnych 8 pismach powiadomienie SMS

 Kolejny pakiet: 100PLN

Korespondencja jest własnością Klienta i jest wydawana w formie fizycznej w siedzibie Pełnomocnika beż żadnych kosztów i opłat. Korespondencja nie może być w jakimkolwiek przypadku zatrzymana lub wydawana pod warunkiem.
Pełnomocnik nie gromadzi danych osobowych Klientów. Posiadane przez Pełnomocnika informacje nie mogą być przekazywane innym podmiotom ani używane w jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub promocji. 
Pełnomocnikiem jest osoba fizyczna.

Category biuro doręczeń

* Based on residence in Poland. Tax rates for other countries will be calculated at the checkout. Price exclusive of tax: $25.00.