Should private, independent, stand-alone currencies have real, material bills and coins?

Should private, independent, stand-alone currencies have real, material bills and coins?

Sollten private, unabhängige, eigenständige Währungen echte, materielle Banknoten und Münzen haben?

Moeten particuliere, onafhankelijke, op zichzelf staande valuta's echte, materiële biljetten en munten hebben?


onafhankelijke op zichzelf staandejpeg