бесплатно ќе ги објавуваме правилата

бесплатно ќе ги објавуваме правилата, стандардите, „белите документи“ и шифрите на новите независни криптовалути

ще публикуваме безплатно правилата, стандартите, "белите книги" и кодексите на новите независими криптовалути


  png