ናይ ትካል ማእሰር የድልየና ኢዩ

$12.00 incl. tax*


መተካእታ የድልየና እዩ ። ኣገልግሎት ኣቕሑ። ናይ ትካል ማእሰር። ማእሰር መንግስቲ ። ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ኣክስዮን። ኣብ መዛግብቲ ዚርከብ መዛግብቲ ። ናይ ባንክ ኖታ። ሰልዲ ። ብቢልዮናት ዚቝጸር ወርቂ ። ብሩር ኣብ ተገዳም። ቲታንዩም ። ቫናድዩም ። ዝዀነ ይኹን ጠቓሚ ነገር ።

ንግዲ ሓያል ኪኸውን ኣለዎ። ምትብባዕ ጾታዊ ስምዒት ዜለዓዕል ኪኸውን ኣለዎ። ገንዘብ ምርካብ ጾታዊ ርክብ ምግባር።

ብዋጋ ዕዳጋ ምግልጋል። ቀንዲ ናይ ብሕቲ መስዋእቲ ። ዝተሓተ ዋጋ ዘለዎ መትረብ መሸጣ። ናይ ገዛእ ርእስኻ ምትእስሳር ። ኣብ ዘለኣለም ደረት የብሉን። ድሕንነት ዚርከበሉ ኣብ ኢንተርነት ዚርከብ ቦታ። ምስ ገንዘብ ዚተሓሓዝ ኣገልግሎት ምእራም ። ዓለምለኻዊ ምትእስሳር ጾታዊ ርክብ ። ቡን ሻሂ ካካዋ በትሪ ሽኮር ሰዓታት ካቪያር መጻሕፍቲ ባንክ ኖት ስርሓት ካይላ ፓፕሪካ መፍጨርጨር ብሩር ሰናቲም ብሩር ሰልዲ ሮዝ ዘይቲ ኣንስቲ ቦርሳታት ቦርሳታት ብርዒ ድራይቭ ሲዲ ናይ ኤለክትሪክ ባንክታት ስእሊ ፖስተራት ኢደ ጥበብ ኢደ ጥበብ ኤለክትሪክ ላግጺ ዕላመት ምቁር ነገራት ሰራሕቲ ቡን ማስኮታት። ኵሉ እቲ ሞያውን ጠቕምን እዩ ።

ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ብቛንቋ ዓድኻ ርኸቦ ። ካብ ገጽ ጀምር።

construction-crane-in-downtown-chicagojpg

ንፍርቂ ዕቤት መንግስቲ ኣምላኽ
Product Options

* Based on residence in United States. Tax rates for other countries will be calculated at the checkout. Price exclusive of tax: $12.00.