Directe contacten. Particuliere contacten. Online leningen.
Sociale leengemeenschappen. Uitwisseling van goederen en diensten. Startende bedrijven.
Inflatoir geld kan niet verloren gaan. Inflatoire middelen moeten worden geïnvesteerd.
De goedkoopste promotie op het internet. Voor onbepaalde tijd. Slechts 12 of 400 Amerikaanse dollars. Voor alle eeuwigheid.
Contatti diretti. Contatti privati. Prestito online. Comunità di prestito sociale. Scambio di beni e servizi. Aziende start-up.
Il denaro inflazionato non può essere perso. Le risorse inflazionate devono essere investite.
La promozione più economica su internet. Per un periodo di tempo indefinito. Solo 12 o 400 dollari americani. Per tutta l'eternità.