Investment without money. Expansion without debt. Cheapest internet promotion. Global link. Money is just a product. Use currency as a good.  Independent producers.  Business opportunity builder. New stand-alone  currency for 2022.

Copper, nickel, silver. Emeralds, opals, amber. Corn, wheat, soya. Tools, toys, sugar. Bonds, stocks, papers. Licences, patents, software. Production lines. Scrap. Non-ferrous metals. Non-standard technologies.

Dynamic new markets. Old powers. Unexpected opportunities. Finland, Hungary, France, Paraguay, Greece, Egypt, Austria, Belgium, Australia, China, Poland, Bolivia, Colombia, Kuwait, Romania, America, Chile, Singapore, Algeria, Germany, Malaysia, Serbia, Laos, Portugal, Canada, Vietnam, Zambia, Kenya,  Bulgaria, Uzbekistan, Indonesia, Ukraine, Morocco, Tajikistan, Russia, Tanzania, Thailand, Sweden, Slovakia.

    ... more

Investimento senza denaro. Espansione senza debito. Promozione internet più economica. Collegamento globale. Il denaro è solo un prodotto. Usare la moneta come un bene. Produttori indipendenti. Costruttore di opportunità di business. Nuova moneta autonoma per il 2022.
Rame, nichel, argento. Smeraldi, opali, ambra. Mais, grano, soia. Strumenti, giocattoli, zucchero. Obbligazioni, azioni, carta. Licenze, brevetti, software. Linee di produzione. Rottami. Metalli non ferrosi. Tecnologie non standard.
Nuovi mercati dinamici. Vecchi poteri. Opportunità inaspettate. Finlandia, Ungheria, Francia, Paraguay, Grecia, Egitto, Austria, Belgio, Australia, Cina, Polonia, Bolivia, Colombia, Kuwait, Romania, America, Cile, Singapore, Algeria, Germania, Malesia, Serbia, Laos, Portogallo, Canada, Vietnam, Zambia, Kenya, Bulgaria, Uzbekistan, Indonesia, Ucraina, Marocco, Tagikistan, Russia, Tanzania, Thailandia, Svezia, Slovacchia.

    italiano

Investice bez peněz. Expanze bez dluhů. Nejlevnější propagace na internetu. Globální propojení. Peníze jsou jen produkt. Používejte měnu jako zboží. Nezávislí výrobci. Budovatel obchodních příležitostí. Nová samostatná měna pro rok 2022.
Měď, nikl, stříbro. Smaragdy, opály, jantar. Kukuřice, pšenice, sója. Nářadí, hračky, cukr. Dluhopisy, akcie, papíry. Licence, patenty, software. Výrobní linky. Šrot. Neželezné kovy. Nestandardní technologie.
Nové dynamické trhy. Staré síly. Nečekané příležitosti. Finsko, Maďarsko, Francie, Paraguay, Řecko, Egypt, Rakousko, Belgie, Austrálie, Čína, Polsko, Bolívie, Kolumbie, Kuvajt, Rumunsko, Amerika, Chile, Singapur, Alžírsko, Německo, Malajsie, Srbsko, Laos, Portugalsko, Kanada, Vietnam, Zambie, Keňa, Bulharsko, Uzbekistán, Indonésie, Ukrajina, Maroko, Tádžikistán, Rusko, Tanzanie, Thajsko, Švédsko, Slovensko.

    čeština

                                                                

electronic form       admin@enansa.com


***

VLCY

virtual linkwork currency

You'll never be alone again

provider: enansa Mid-Europe in European Union