Ogólnoświatowa promocja mikro-biznesu. Nieograniczony, geo=targetowany link z opisem w trzech dowolnie wybranych językach. Płatność tylko raz. Również w towarach lub gadżetach.

Sprzedaż w Europie i Ameryce Północnej. Kupuj w Afryce i Ameryce Południowej. Szukaj inwestorów z Azji. Inwestujcie w Ameryce Południowej. Ważne rynki: Niemcy, Kanada, Arabia Saudyjska. Interesująca Afryka Wschodnia.

Link na czas nieokreślony z dowolną aktualizacją, zawsze bezpłatnie. Zmiana opisu, adresu linku, języków opisu. Mały biznes może działać globalnie.

polski

Promoção das microempresas a nível mundial. Ilimitada, ligação geo-direccionada com uma descrição em três línguas livremente escolhidas. Pagamento apenas uma vez. Também em mercadorias ou gadgets.
Venda na Europa e América do Norte. Compra em África e na América do Sul. Procure investidores da Ásia. Invista na América do Sul. Mercados importantes: Alemanha, Canadá, Polónia. Interessante África Oriental.
Ligação de duração indeterminada com qualquer actualização, sempre livre de encargos. Alteração de descrição, endereço da ligação, línguas de descrição. As pequenas empresas podem operar a nível mundial.

português