Link with description in German. Attractive, stable market. Germany, Switzerland, Austria, Belgium, Namibia, Italy, France, Liechtenstein.

Price 12 USD. Payment only once. For an unlimited time. Possible exchange for goods or gadgets. One link. Five important words. In 3 languages. Freely selectable languages. Free and unlimited updating.

English

Lien avec la description en allemand. Marché attractif et stable. Allemagne, Suisse, Autriche, Belgique, Namibie, Italie, France, Liechtenstein.
Prix 12 USD. Paiement qu’une seule fois. Pour un temps illimité. Échange possible de marchandises ou de gadgets.
Un lien. Cinq mots importants. En 3 langues. Langues librement sélectionnables. Mise à jour gratuite et illimitée.

français

Link met beschrijving in het Duits. Aantrekkelijke, stabiele markt. Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, België, Namibië, Italië, Frankrijk, Liechtenstein.
Prijs 12 USD. Betaling slechts één keer. Voor onbeperkte tijd. Mogelijke uitwisseling voor goederen of gadgets.
Eén link. Vijf belangrijke woorden. In 3 talen. Vrij selecteerbare talen. Gratis en onbeperkt updaten.

Nederlands