oso luzea den interneteko esteken muntaketa-lerroa

hasieran beti da lehen lotura hori 


esteka erosleen kluba

konfiantza dugun lanean


hamabi dolar denbora mugagaberako

baliagarri diren ondasun edo zerbitzu posibleak

Europar Batasunaren erdigunea

laurehun dolar atariaren jabekidetasunerako

Txina eta Estatu Batuen arteko erdibidean

Alemania aberatsetik eta lehengaiez aberats den Errusiatik gertu

Polonia industrial-produktibo batean

eleaniztunak eta kulturalki toleranteak gara

Suediatik Italiarako bidean

chaîne de montage de liaison Internet à très longue durée de vie

au début est toujours ce premier lien

club d’acheteurs de liens
dans le travail en lequel nous avons confiance

douze dollars pour une durée illimitée
biens ou services utiles possibles

emplacement central de l’Union européenne
quatre cents dollars pour la copropriété du portail
à mi-chemin entre la Chine et les États-Unis

proche de l’Allemagne riche et de la Russie riche en matières premières
dans une Pologne productive et industrielle
nous sommes multilingues et culturellement tolérants
sur la route de la Suède à l’Italie
linja jashtëzakonisht jetëgjatë e montimit të lidhjeve në internet

në fillim është gjithmonë ajo lidhja e parë

klubi i blerësve të lidhjeve
në punë kemi besim

dymbëdhjetë dollarë për një kohë të pakufizuar
mallrat ose shërbimet e mundshme të dobishme
vendndodhja qendrore e Bashkimit Evropian
katërqind dollarë për bashkëpronësi të portalit
në gjysmë të rrugës midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara

pranë Gjermanisë së pasur dhe Rusisë së pasur me lëndë të parë
Në Një Poloni të prodhimit industrial
ne jemi shumëgjuhësh dhe kulturalisht tolerantë
në rrugën nga Suedia në Itali