wynik wyborów prezydenckich 2020

Przypuszczenia, półżartobliwe ...

2020-03-08

Kandydaci (dwóch) Pro-PIS 48% poparcia (40% plus 8%)
Kandydaci Anty-PIS 52% poparcia.

Pierwsza tura: Pro-PIS 46% (36% plus 10%) a 54% liczni kandydaci Anty-PIS.

Między I a II turą:
- demobilizacja ok. 6-8% wyborców, którzy w II turze nie widzą nikogo, na kogo można oddać głos; w 3/4 z obozu Anty-PIS)
- podział głosów Kandydatów, którzy nie przeszli do II tury w proporcji 1:3 na korzyść Anty-PIS;
- spadek poparcia dla aktualnego Prezydenta o 2% z powodu drożyzny w sklepach (przednówek, spadek wartości złotego do EUR i USD)

Wygrywa Anty-PIS z przewagą 1,5  może 2%.

Pożyjemy, zobaczymy ....