thu cong truc tuyen

Quảng bá trên toàn thế giới. Tìm kiếm quảng cáo. Toàn cầu và rẻ nhất. Ngôn ngữ bản địa. Liên kết kinh doanh máy phát điện. Câu lạc bộ thu lợi nhuận. Vị trí sản phẩm. Thị trường mới. Các ngôn ngữ Châu á và châu Phi hiếm. Ngôn ngữ của các quốc gia liên bang Nga. Các ngôn ngữ bản địa của Trung Mỹ. Ngôn ngữ của các quốc gia nhỏ Scandinavia và khu vực địa Trung Hải. Bảng chữ cái khác nhau và các hình thức viết. Liên hệ trực tiếp với người tiêu dùng trên toàn thế giới.

          Tiếng Việt          ภาษาไทย