ການຢຸດເຊົາການເຝົ້າລະວັງ, ການປິດລ້ອມແລະປະຕູຮົ້ວ

Read more