tōnghuò péngzhàng hùliánwǎng shàng de tóuzī zhēn

Yǒushí nǐ bìxū hòutuì yībù cáinéng jìxù qiánjìn. Yǒushí shǎo jí shì duō. Zhǐshì. 

Nǐ bìxū de. Hùliánwǎng yěshì xiànshí shìjiè. Yǒushí gèng shì rúcǐ. 

Tōnghuò péngzhàng shì yī zhǒng jíbìng. Yěxǔ jíbìng shì tōnghuò jǐnsuō. Yěxǔ tōnghuò péngzhàng shì yī zhǒng rùnhuá jīngjì de xìtǒng. Wǒmen bìxū zhèyàng shēnghuó. Zài tōnghuò péngzhàng de hùliánwǎng shàng jìnxíng tóuzī.


कखनो काल आगू बढ़य लेल पाछू हटय पड़ैत अछि. कखनो काल कम बेसी होइत अछि। बस हो।
अहाँकेँ होबए पड़त। इंटरनेट सेहो असली दुनिया अछि। कखनो काल तऽ आर बेसी।
महंगाई एक बीमारी के रूप में। शायद बीमारी अपस्फीति अछि। शायद महंगाई अर्थव्यवस्था कए चिकनाई देबाक व्यवस्था अछि। हमरा सभकेँ ओहिना जीबय पड़त। महंगाई वाला इंटरनेट में निवेश पिन।

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯃꯥꯡꯂꯣꯃꯗꯥ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕꯥ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯍꯟꯊꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯑꯣꯏ꯫ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯕꯥ꯫
ꯑꯗꯣꯝ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯅꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯋꯥꯡꯏ꯫
ꯂꯥꯌꯅꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯏꯅꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟ꯫ ꯂꯥꯌꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯐꯦꯂꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯏꯅꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗꯥ ꯂꯨꯕ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯅꯐ꯭ꯂꯦꯁꯅꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯑꯃꯗꯥ ꯏꯅꯚꯦꯁ꯭ꯇꯃꯦꯟꯇ ꯄꯤꯅꯁꯤꯡ꯫

A châng chuan hmalam pan tûrin I hnungtawlh a ngai ṭhin. A chang chuan tlem zawk hi a tam zawk thin. Ni mai rawh.
I nih a ngai a ni. Internet pawh hi khawvel tak tak a ni. A châng chuan a aia nasa zâwk pawh a ni.
Inflation hi natna angin. Natna chu deflation a ni mai thei. Inflation hi economy lubricate na system a ni mai thei. Chutiang chuan kan nun a ngai a ni. Inflation nasa tak internet-ah investment pin a awm.

Заримдаа та урагшлахын тулд алхам хийх хэрэгтэй болдог. Заримдаа бага нь илүү байдаг. Зүгээр л байх.
Чи байх естой. Интернет бол бодит ертөнц мөн. Заримдаа бүр ч илүү.
Инфляци нь өвчин юм. Магадгүй өвчин нь дефляци юм. Магадгүй инфляци нь эдийн засгийг тослох систем юм. Бид ингэж амьдрах естой. Нь инфляцийн Интернэт дэх хөрөнгө оруулалтын тээглүүр.

. 汉语

. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ

. русский


tnghu  pngzhng shji   de lb  jpeg
    
shngw yyn  jpeg