reklama në gjuhën shqipe


Promovimi në gjuhën shqipe. Një gjuhë e vogël e një populli krenar. Vendndodhja: Shqipëri, Itali, Francë, Turqi, Greqi.