radical children of pandemic globalization

Nieuwe voorwaarden voor het zakendoen. Nieuwe tijd van globalisering en pandemie. Wij moeten er mee omgaan.
Gewoon hard werken. Risico's minimaliseren. Stabiel inkomen. Veilige locaties. Diversificatie van inkomen. Goedkoopste precieze promotie.

Nuove condizioni per fare affari. Nuovo tempo di globalizzazione e pandemia. Noi dobbiamo affrontare.  Solo duro lavoro. Minimizzare il rischio. Reddito stabile. Luoghi sicuri. Diversificazione del reddito. Promozione precisa più economica.

New conditions for doing business. New time of globalization and pandemic. We have to deal with it.  Just hard work. Minimizing risk. Stable income. Safe locations. Diversification of income. Cheapest precise promotion.

                    enansa