novac za inflaciju nije loš


Prljavi novac. Mračni resursi. Inflatorna prijetnja. Prazan novac. Ovaj problem treba riješiti. Inflatorni novac može zaraditi. Prazan novac se može efikasno uložiti.

Nekoliko jednostavnih pravila. Štednja. Niski troškovi. Diverzifikacija štednje. Razumne male investicije. Sigurna lokacija u Europskoj uniji. Serveri i sjedišta u Srednjoj Europi. Direktni kontakti. Maternji jezici. Razmjena dobara i usluga. Tražilica novca. Novi pravci širenja. Nove baze kupaca.

                        kontakt