nová Země mnoha planet


Anglosaské světy nejsou jediné. Slábnoucí staré mocnosti. Nové stezky. Nová místa. Nečekané změny. Nové jazyky a abecedy. Nová společenství. Silná náboženská společenství. Kulturní oblasti. Pestrá mozaika,

Musíte být všude. Člověk musí být připraven na novou příležitost. Dáváme vám 108 jazyků. Různé abecedy a formy písma.

Šťastný nový rok. Jaký je to rok? Je to rok 2024 nebo 1446? Možná 5784? To je úplně jedno. Všechno nejlepší!

Bohatá města severního Pacifiku. Surovinové ráje. Protiinflační shon. Boj o přežití dalšího dne. Důležité a nedůležité. Žijeme dál.

Drsná městská dívka. Zjitřený poetický chlapec. Obraz není důležitý. Vyhraješ tak jako tak. A ty padneš. Pětkrát nebo sedmkrát. Budeš bez peněz. Ztratíš přátele. Zůstane vám jen nekonečný odkaz. A vy vyhrajete. Nebo odejdete s bolestí. Budeme vždy s Tebou. Nový tvrdý internetový rok!

čeština 

bohatch mstpng