lisi ʻo e ngaahi lea fakafonua

Fehokotakiʻanga ki ha taimi taʻe fakangatangata. Feituʻu lelei ʻi he ʻinitaneti. Kau fetongi koloa, Seilasi,, brokers, 'inivesitoa. Faʻu ha falekoloa ʻi he ʻinitaneti. Kau ngaue aleapau tokosiʻi. Ngaue fakalao ʻi he ʻinitaneti. Ko hono faʻu ʻo ha ngaahi vaʻinga ʻi he ʻinitaneti. Kau ʻati, kau fokotuʻutuʻu, distributors, kau hu koloa. Cheapest tuʻuaki ʻo e ʻinitaneti. Feituʻu malu ʻi he feohi ʻi ʻiulope. Fetongi ʻo e ngaahi koloa. Fakamaʻopoʻopo tauʻataina mo taʻe fakangatangata.

Lisi totonu mo totonu ʻo e ngaahi lea fakafonua ʻi he ʻinitaneti.

                  ʻi he ʻinitaneti