link z opisem litewskim

Rynek mały ale absolutniej nie do zlekceważenia. "O rzut beretem" od Warszawy. Doskonałe rolnictwo i logistyka. Wielki port w Kłajpedzie. Strefa euro Unii Europejskiej i okno na Świat dla Białorusi i północno-zachodniej Rosji.

Kraj wielojęzykowy i multikulturowy. Litwini (litewski), Polacy, Rosjanie, Białorusini.

Doskonałe miejsce do interesów bardziej technologicznych niż zwykła, prosta sprzedaż "przez kuriera".

Jedno z dziesięciu miejsc, gdzie polski przedsiębiorca, duży lub malutki, obowiązkowo musi być.

Bezterminowy link: wiecej ...