krok na Łotwę

Kraj medialnie głośny raz do roku z powodu resentymentów historycznych ....  Okoliczność biznesowo bez znaczenia. Duża mniejszość rosyjskojęzyczna, dobrze ulokowana w biznesie a i w polityce.
Miejsce dyskretnych a owocnych spotkań Unii z Rosją: Wschodu z Zachodem. Potencjał ogromnie większy niż mówi statystyka, która - jak wiadomo - nie kłamie ale też wszystkiego nie mówi.
Promocja po łotewsku, rosyjsku i angielsku (szwedzku, niemiecku).

        polski    slovenščina