kríza a nové príležitosti

obchodno-finančná samovražda Ruska

noví dodávatelia surovín

nové spôsoby dopravy

nové príležitosti pre Južnú Ameriku

obchodné oblasti v Afrike

investičná depresia

nové jazyky pre obchod a výrobu

nové podniky v oblasti surovín

finančné prežitie ako investícia

nové zdroje energie

veľkokapacitné skladovanie energie

prepojenie na neobmedzený čas

 

. slovenčina

. magyar

. українська

. polski

 

sta by na vodjpeg

stačí byť - na začiatok  
"enansa.com" znamená "byť"