general inflation defense system

Een paar zeer eenvoudige regels. Altijd en overal geldig. Van Madagascar en Argentinië tot Canada en Rusland.
Verkoop snel. Koop snel. Investeer niet in geld, beloftes, opties. Koop machines en grondstoffen voor jezelf. Betaal alles en altijd op tijd. Leen niemand iets. Bouw uw status op als een perfecte debiteur en betrouwbare betaler. Maak van uw goederen uw gewenste valuta.
Uw goederen zijn de beste valuta. En u zult als een koning zijn.  Fräisk  Afrikaans  Nederlands

A few very simple rules. Valid anytime and anywhere. From Madagascar and Argentina to Canada and Russia.

Sell fast. Buy fast. Don't invest in money, promises, options. Buy machines and raw materials for yourself. Pay everything and always on time. Don't lend anyone. Build your status as a perfect debtor and reliable payer. Make Your commodity your desired currency.

Your goods are the best currency. And you will be like a King.  AmE


inflatie verdedigings systeempng