falekoloa ʻo e fehokotakiʻangá ʻi he ngaahi ʻēlia foʻoú

Ngaahi ʻēlia foʻoú. Ngaahi ʻatakai kuo fakamaʻalaʻala kimuʻa, siakale, ngaahi kulupu ʻo kinautolu ʻoku nau maʻu ia. Ngaahi lea fakafonua fakamatakali. Ngaahi founga kehekehe ʻo e hiki. Fokotuʻu mālohi ʻi he ngaahi feituʻu ʻo e fakalakalaka foʻoú.  

Malu ʻa e feituʻu fakalaó. Ko e uho ʻo e kalavite ʻo e ngaahi sivilaise lalahi. 

Ko e fehokotakiʻanga taʻengata mo taʻengata. Ko ha tokateu mamafa ʻi he guise ʻo ha fakatau maʻamaʻa. Totongi ʻaki e meʻa ʻokú ke fie maʻú. Paʻanga, paʻanga, koloa, ngaue tokoni, tohi, konga kelekele. Pe ko ha fehokotakiʻanga pe ko ha foʻi lea lelei ʻi hoʻo portal pe saiti.


. lea faka-Tonga
. Reo Tahiti
. ʻŌlelo Hawaiʻi
. Māori


Ko e fehokotakianga taengata mo taengatajpeg