emva kobhadane

impilo entsha ngemuva kobhubhane; phela, siyaphila