a time of crisis is the best timeThe time of crisis is the best time to fortune building. Sell and buy. Direct online. Worldwide. In native languages of consumers. 

Die tyd van die krisis is die beste tyd om te fortuin gebou. Verkoop en koop. Direkte aanlyn. Wêreldwyd. In die inheemse tale van die verbruikers.

Кризисное время-лучшее время для построения фортуны. Продавай и покупай. Прямой эфир. Общемировой. На родных языках потребителей.

Den tiden av krise er den beste tiden å formue bygning. Selger og kjøper. Direkte online. Verdensomspennende. I morsmål for forbrukerne.