ዜገርም ኣጋጣሚታት


ንግዲ ንምምራሕ ዜኽእል ሓድሽ ኵነታት ። ሓድሽ ዓለምለኻዊ ምዕባለ ዚግበረሉ እዋን ። ዓለም ድሕሪ ለብዒ ። ድሕነት ኪበሃል ከሎ ዓወት ማለት እዩ ።
ኣበርቲዕካ ምዕያይ ጥራይ እዩ ። ነቲ ኼጋጥም ዚኽእል ሓደጋ ምቕናስ። ቀዋሚ ኣታዊ። ድሕንነት ዘለዎ ቦታታት። እተፈላለየ ኣታዊ ምርካብ ። ዝሓሰረ ዕቤት።
ባዶ ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ቍጠባዊ ቕልውላው ኬውጽእ ይኽእል እዩ ። ድሕንነት ዘለዎ ቦታታት ። ሓድሽ ቦታታት ። ገንዘብ ንምርካብ ዚሕግዝ ሞተር። ንሓደስቲ ዓደግቲ ምኽፋት ። ቋንቋ ደቀባት።
ኣብ ማእከላይ ኤውሮጳ ። ሕብረት ኤውሮጳ ። ጀርመን ፖላንድ ቸክ ሪፓብሊክ ስሎቫክያ ሃንጋሪ ። ኣብ ጥቓ ምዕራብ ኣውሮጳ ስካንዲናቭያ ሩስያ ማእከላይ ምብራቕ ባሕሪ መዲተራነያን ኣሎ።

ሓንሳእ ጥራይ እዩ ዚኽፈል። ኣብ ኢንተርነት ደረት ዘይብሉ ነገራት ኣሎ። ዓለምለኻዊ ምትእስሳር ። ዓለምለኻዊ ዕቤት ። ልክዕ ዝዀነ ረክላማት። ኣብ ባይዱ ዚርከብ ናይ ምንዳይ ሞተር ።


ኣብ ማእከላይ ኣውሮጳ ዚርከብ ጽኑዕ መሰረት ። ወኪል ተወካሊ ሸያጣይ መዘናግዒ።


ነቲ እትነብረሉ ቛንቋ ተጠቐመሉ  - ኣድራሻ