ባዛር ውሽጣዊ


ሸያብ ዞባ። ጸልማት ዞባ። ጽላል ዘለዎ ንግዳዊ ውዕላት ። ካብ ግብሪ ምርሓቕ ። ብዛዕብኡ ረሰዓዮ. ናይ ሓቂ ፍርያት ። ዜተኣማምን ኣገልግሎት። መኽሰብ ዘለዎ መደባት ኢንተርነት። ሕጋዊ ምጥላዕ።

ካብዚ ዝተሓተ እዩ ። ናይ ሓቂ ኣታዊ ። መኽሰብ ወፍሪ ዜጥፍኡሰባት ሰባት ምስ ተደምሰሱ። ነቲ ናይ ወፍሪ ናዕቢ ህድእ በልዎ።

ኣብ ከባቢኹም ዕየዩ። ኣበርቲዕካ ምዕያይ። ኣብ መላእ ዓለም ዕቤት ምግባር። ኣብ መላእ ዓለም ሸጥ ። ሓዳስ ዓለም ። ናይ ሓቂ ዓለም ።

            ኣገዳሲ ምትእትታው


QQRQEnansaEpng