ಸಣ್ಣ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ


ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಲಿಂಕ್. ಅದನ್ನು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಿರಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಯಿರಿ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಡೊಮೇನ್. ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಲಾಭ ವಲಯ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿದ್ರೆಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು? ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು? ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿ. ನೀವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ.

ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ವ್ಯವಹಾರದ ತತ್ವ. ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಸಾರ. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಕರೆನ್ಸಿ? ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಣ? ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸುಲಭ ಉತ್ತರ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸರಕು. ಉತ್ತಮ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು. ಉಪಯುಕ್ತ ಸೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ.

 png