پول تورم بد نیست


پول کثيف منابع تاريک تهديد تورمي پول خالي این مشکل باید حل شود. پول تورمی می تواند پول در آورد. پول خالی را می توان به طور موثر سرمایه گذاری.
چند تا قانون ساده پس انداز. هزینه های پایین. تنوع پس انداز . سرمایه گذاری های کوچک معقول. مکان امن در اتحادیه اروپا. سرورها و دفتر مرکزی در اروپای مرکزی. تماس مستقیم. زبان های بومی. تبادل کالا و خدمات. جهت های جدید گسترش. پایگاه های مشتری جدید.

تماس با ما