נאָך פּאַנדעמיק      אַ נייַ לעבן נאָך פּאַנדעמיק; נאָך אַלע, מיר ניטאָ לעבעדיק