եվրոպական հասցե

Հասցե Կենտրոնական Եվրոպայում. Լեհաստան. Եվրոպական Միություն. Լավ բիզնես տարածաշրջան. Հարմար դիրքը. Գերմանիա. Ռուսաստան. Չեխիայի Հանրապետություն. Շվեդիա. Դանիա.
Գործընկեր. Գործակալ. Վաճառող. Մշակողի. Գործարար հարաբերություններ. Ապրանքներ եւ գումար. Տարաբնույթ ծառայություններ ֆինանսների բնագավառում Շինարարություն և վերանորոգում.
Ընկերություններ. Կազմողներ. Ծառայություններ մատակարարների. Ինտերնետ խանութ մանկական ապրանքների Արտադրողների եւ արտադրողների. Արվեստ եւ արհեստ. Երաժշտություն եւ խաղեր.

Жеке несие. Ақша кредиторы. Инвестицияларды бірлесіп пайдалану. Пайда нарығы. Қаржылық достар. Барлығына арналған жеңілдіктер. Жеке несиелер нарығы.
Жеке ақша әлемінде мәңгі уақытқа ілгері жылжу. Жеке қаржы әлеміне қадам жасау. Толық ақылға сыйымсыз.