товарга алмашуу шилтеме

Глобалдуу байланыш. Баасы 12 америкалык доллары. Бир гана жолу төлөө. Балким, мал алмашуу. Чексиз убакыт.
Бир шилтеме. Беш маанилүү сөздөр. 3 тилдерде. Эркин тандоо тилдер. Акысыз жана чектелбеген жаңылоо.
Эркин мүмкүн алмашуу.

байланыш