ዓለምለኻዊ ምትእስሳር ። ዋጋ 12 ዶላር ኣመሪካ ። ደረት ንዘይብሉ ግዜ። ሓሙሽተ ኣገደስቲ ቓላት ። ብሰለስተ ቛንቋታት ። ብናጻ ኺምረጽ ዚኽእል ቋንቋታት። ናጻን ደረት ዘይብሉን ምትሕውዋስ። ሓንሳእ ጥራይ እዩ ዚኽፈል።

ምስፋሕ ። ዋጋ 400 ዶላር ። ኣብ ቀዳማይ ገጽ እቲ ወደብ ። ናጻ መቝሽሽ ። ኣንጻር ቍጠባዊ ቕልውላው። ንዋንነት ፖርት ምክፋል - 1/200 ። ዓመታዊ ኣታዊ - 1/200 ኣካፍል ። ነዚ ሓላፍነት እዚ ዚወስደሉ 80 ሳንቲም ጥራይ እዩ ።

ዋጋ ናይ ኣመሪካ ዶላር ወይ ማዕረ ኢዩ ። ኣቕሑ ምልውዋጥ ይከኣል እዩ ።

ቀንዲ ቤት ጽሕፈትን ሰርቨርን
ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ

*

ፎርም ኣድራሻ

admin@enansa.com


ናይ ወፍሪ ዶመኒ

ኣንጻር ቍጠባዊ ቕልውላው እተገብረ ፕሮጀክትታት

ማእከላይ ኣውሮጳ

ንጡፍ ኣታዊ ጥራይ እዩ ናይ ሓቂ

ዝርዝር ቋንቋታት