קישור גלובלי באינטרנט
לזמן בלתי מוגבל
שכר קישור מקוון
תחום השקעה
בתמורה לסחורה
קישור החלפת אירופה
פלטפורמת מימון המונים
נגד אינפלציה
מעגל השקעות
פרויקטים בדידים

קישור גלובלי לזמן בלתי מוגבל. חמש מילים חשובות. בשלוש שפות. שפות הניתנות לבחירה באופן חופשי. עדכון חינם ובלתי מוגבל. תשלום רק פעם אחת. החלפה אפשרית של סחורות. המחיר הוא 12 דולר אמריקאי.

עמוד ראשון. בעמוד הראשון של הפורטל. בונוסים בחינם. נגד האינפלציה. תחום השקעות לשנת 2021. חלק מבעלות על פורטל - 1/200. נתח בהכנסה שנתית - 1/200. רק 80 מניות להשתלט. ארבע מאות דולר אמריקאי.

שלזיה, פולין
מרכז אירופה
האיחוד האירופיצור איש קשר

admin@enansa.com

רשימת השפות