liên kết internet toàn cầu
trong một thời gian không giới hạn
thuê một liên kết trực tuyến
lĩnh vực đầu tư
để đổi lấy hàng hóa
nền tảng gây quỹ cộng đồng
chống lạm phát
vòng tròn đầu tư
các dự án rời rạc

Liên kết toàn cầu trong một thời gian không giới hạn. Năm từ quan trọng. Bằng ba ngôn ngữ. Các ngôn ngữ có thể lựa chọn tự do. Cập nhật miễn phí và không giới hạn. Thanh toán chỉ một lần. Có thể trao đổi hàng hóa. Giá là mười hai đô la Mỹ.

Trang nhất. Trên trang đầu tiên của cổng thông tin. Tiền thưởng miễn phí. Chống lạm phát. Lĩnh vực đầu tư đến năm 2021. Chia sẻ quyền sở hữu cổng thông tin - 1/200. Chia sẻ thu nhập hàng năm - 1/200. Chỉ có 80 cổ phiếu để tiếp quản. 400 đô-la Mỹ.

Silesia (Ba Lan)
Trung Âu
Liên minh châu Âu


biểu mẫu liên hệ

admin@enansa.com

danh sách ngôn ngữ