Fehokotakiʻanga fakamamani lahi. Totongi ha paʻanga ʻAmelika ʻe 12. ʻI ha taimi taʻe fakangatangata. Foʻi lea mahuʻinga ʻe nima. ʻI ha lea fakafonua ʻe tolu. Ngaahi lea fakafonua selectable tauʻataina. Fakatonutonu taʻe totongi mo taʻe fakangatangata. Totongi tuʻo taha pe.

Fakalahi. Totongi ha paʻanga ʻe 400. ʻI he peesi ʻuluaki ʻo e Portal. Bonuses taʻetotongi. Mei he hikihiki ʻo e totongi koloa Vahevahe ʻo e Portal ʻoku ʻaʻana-1/200. Vahevahe ʻi he paʻanga hu mai fakataʻu-1/200. Ko e 80 pe ʻoku vahevahe ke ne puleʻi.

Totongi ʻi he paʻanga ʻAmelika pe tatau mo ia. Fakafetongi koloa.

hetikuota mo e server
ʻi he ʻIunioni ʻIulope

*

foomu fetuʻutakí

admin@enansa.com


misini keli paʻanga


kelekele ʻo e tokateu
ngaahi ngaue fakafepaki ki he
hikihiki ʻo e totongi
ʻIulope Lotoloto

ko e paʻanga hu mai pe ʻoku moʻoni

Māori
lisi ʻo e ngaahi lea fakafonuá