ເຊື່ອມໂຍງທົ່ວໂລກ. ລາຄາ 12 ໂດລາສະຫະລັດ. ເປັນເວລາບໍ່ ຈຳ ກັດ. ຫ້າ ຄຳ ສຳ ຄັນ. ໃນສາມພາສາ. ພາສາທີ່ເລືອກໄດ້ຢ່າງເສລີ. ການອັບເດດແບບບໍ່ເສຍຄ່າແລະບໍ່ ຈຳ ກັດ. ຈ່າຍພຽງຄັ້ງດຽວ.

ການຂະຫຍາຍ. ລາຄາ 400 ໂດລາ. ໃນ ໜ້າ ທຳ ອິດຂອງປະຕູ. ໂບນັດຟຣີ. ຕໍ່ກັບໄພເງິນເຟີ້. ສ່ວນແບ່ງສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຕູ - 1/200. ແບ່ງປັນໃນລາຍໄດ້ປະ ຈຳ ປີ - 1/200. ມີພຽງແຕ່ 80 ຮຸ້ນເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເຂົ້າມາແທນ.

ລາຄາເປັນໂດລາສະຫະລັດຫລືເທົ່າກັບ. ການແລກປ່ຽນທີ່ເປັນໄປໄດ້ ສຳ ລັບສິນຄ້າ.

ສໍານັກງານໃຫຍ່ແລະຄອມພິວເຕີ

ໃນສະຫະພາບເອີຣົບ


*

ແບບຟອມຕິດຕໍ່

admin@enansa.com


廣東話ໂດເມນການລົງທືນ

ໂຄງການຕ້ານໄພເງິນເຟີ້

ເອີຣົບກາງ


Tiếng Việt

ມີພຽງແຕ່ລາຍໄດ້ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວເທົ່ານັ້ນ

ເຄື່ອງຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເງິນ


ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງພາສາ