ବିଶ୍ୱ ସଂଯୋଗ । ମୂଲ୍ୟ 12 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର । ଅସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ତିନୋଟି ଭାଷାରେ । ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚୟନ ଯୋଗ୍ୟ ଭାଷା । ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅସୀମିତ ଅଦ୍ୟତନ । କେବଳ ଥରେ ଦେୟ ।

ବିସ୍ତାର । ମୂଲ୍ୟ 400 ଡଲାର । ପୋର୍ଟାଲର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ । ମାଗଣା ବନାସ୍ । ସ୍ପସ୍ଫୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ । ପୋର୍ଟାଲ ମାଲିକାନାର ଅଂଶ - 1/200 । ବାର୍ଷିକ ଆୟରେ ଅଂଶୀଦାର - 1/200 । କେବଳ 80 ଟି ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ କିମ୍ବା ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିନିମୟ

ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସର୍ଭର
ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘରେ

*

ସମ୍ପର୍କ ରୂପ

admin@enansa.com


କେବଳ ସକ୍ରିୟ ଆୟ ବାସ୍ତବ ଅଟେ |


ବିନିଯୋଗ ଡୋମେନ୍ |

ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବିରୋଧୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ |

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୟୁରୋପ |

ଟଙ୍କା ଖୋଳିବା ଯନ୍ତ୍ର

ଭାଷାତାଲିକା