Lidhja globale. Çmimi 12 dollarë Amerikanë. Për një kohë të pakufizuar. Pesë fjalë të rëndësishme. Në tre gjuhë. Gjuhë të lira të zgjedhshme. Përditësimi i lirë dhe i pakufizuar. Pagesa vetëm një herë.

Zgjerim. Çmimi 400 dollarë. Në faqen e parë të portalit. Bonuse falas. Kundër inflacionit. Pjesa e pronësisë së portalit - 1/200. Të ardhurat vjetore-1/200. Vetëm 80 aksione për të marrë kontrollin.

cmimi Në dollarë Amerikanë ose në ekuivalent
shkëmbim i mundshëm për mallra
selia dhe serveri
në Bashkimin Evropian

*

forma e kontaktit

admin@enansa.com

  

domeni investimesh

projekte anti-inflacion

Europa Qendrore

vetëm të ardhurat aktive janë reale
makineri minierash parash

lista e gjuhëve