internet globale skakel      
vir 'n onbeperkte tyd
huur 'n aanlyn skakel
beleggingsdomein
in ruil vir goedere
skakel uitruil Europa
crowdfunding platform
anti-inflasie
beleggingskring
diskrete projekte   

Wêreldwye skakel vir 'n onbeperkte tyd. Vyf belangrike woorde. In drie tale. Vrylik kiesbare tale. Gratis en onbeperkte opdatering. Betaling slegs een keer. Moontlike ruil vir goedere. Die prys is twaalf Amerikaanse dollars.

Voorblad. Op die eerste bladsy van die portaal. Gratis bonusse. Teen inflasie. Beleggingsdomein vir 2021. Deel van portaal eienaarskap - 1/200. Aandeel in jaarlikse inkomste - 1/200. Slegs 80 aandele moet oorneem. Vier honderd Amerikaanse dollars.

Silesië (Pole)

Sentraal-Europa

Die Europese Unie


kontak vorm

admin@enansa.com

lys van tale