Бизнес эрхлэх шинэ нөхцөл. Шинэ даяаршлын цаг үе. Цартахлын дараах дэлхийн. Амьд үлдэх гэдэг нь ялалт гэсэн үг юм.
Зүгээр л шаргуу хөдөлмөр. Эрсдлийг багасгах. Тогтвортой орлого. Аюулгүй байршил. Орлогыг төрөлжүүлэх. Хамгийн хямд сурталчилгаа.
Хоосон мөнгө олох боломжтой. Инфляцийн хөрөнгөд хөрөнгө оруулах боломжтой. Аюулгүй газар. Шинэ байршил. Мөнгө хайлтын систем. Шинэ хэрэглэгчдэд нээлттэй. Төрөлх хэл.
Төв Европ. Европын холбоо. Герман, Польш, Чех, Словак, Унгар. Баруун Европ, Скандинав, Орос, Ойрхи Дорнод, Газар дундын тэнгист ойрхон.
Зөвхөн нэг удаа төлбөр хийх. Интернетэд хязгааргүй нэвтрэх боломжтой. Глобал холбоос. Дэлхийн хэмжээнд сурталчилгаа. Нарийвчилсан зар. Baidu хайлтын систем дээрх байдал.
төрөлх хэлээ ашигла
經營企業的新條件。新全球化的時代。大流行后的世界。生存意味著勝利。
只是努力工作將風險降至最低。穩定收入。安全位置。收入多樣化。最便宜的促銷活動。
空錢可以賺到。通貨膨脹資產可以投資。安全區域。新位置。金錢搜尋引擎。向新消費者開放。母語。
中歐。歐盟。德國、波蘭、捷克共和國、斯洛伐克、匈牙利。靠近西歐、斯堪的納維亞半島、俄羅斯、中東、地中海。
只付款一次。無限在互聯網上的存在。全球連結。全球推廣。精確的廣告。百度搜尋引擎上的存在。

使用您的母語