Haiv lus. Tsis tshua muaj Asian thiab African hom lus. Lug ntawm cov Lavxias Federation tiag. Hais ua cov lus ntawm Central America. Hom lus me me mas cov Scandinavia thiab Mediterranean thaj av ntawd. Hom ntawv thiab cov ntaub ntawv ntawm kev sau ntawv. Hu nrog kev pab thoob plaws lub ntiaj teb no.

Ntiaj teb no txuas. Nqe rua 12. Them ib zaug xwb. Ib zaug tsis txwv.

Ib qhov txuas. Tsib lus tseem ceeb. 3 lus. Dawb do xaiv tau lug. Dawb thiab tsis txwv muab kho dua.

hu rau daim ntawv

admin@enansa.com

lub vas sab no tsis sau ntawv qhua