Nye betingelser for at drive en virksomhed. Tidspunktet for ny globalisering. Verden efter pandemi. Overlevelse betyder sejr.
Bare hårdt arbejde. Minimering af risikoen. Stabil indkomst. Sikre steder. Diversificering af indkomsten. Billigste forfremmelse.
Tomme penge kan tjene. Der kan investeres i inflationsaktiver. Sikre områder. Nye steder. Penge søgemaskine. Åbning for nye forbrugere. Modersmål.
Centraleuropa. Eu. Tyskland, Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn. Tæt på Vesteuropa, Skandinavien, Rusland, Mellemøsten, Middelhavet.
Betaling kun én gang. Ubegrænset tilstedeværelse på internettet. Globalt link. Verdensomspændende forfremmelse. Præcise annoncer.
bruge dit modersmål
Nije betingsten foar it rinnen fan in bedriuw. Tiid fan nije globalisaasje. Wrâld nei pandemy. Survival betsjut oerwinning.
Gewoan hurd wurkje. Minimalisearjen fan it risiko. Stabyl ynkommen. Feilige lokaasjes. Diversifikaasje fan ynkommen. Goedkeapste promoasje.
Leeg jild kin fertsjinje. Ynflaasje-aktiva kin wurde ynvestearre. Feilige gebieten. Nije lokaasjes. Iepening foar nije konsuminten. Memmetaal.
Sintraal Jeropa. Europeeske Uny. Dútslân, Poalen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije. Tichtby West-Jeropa, Skandinaavje, Ruslân, Midden-Easten, Middellânske See.
Betelling mar ien kear. Unbeheinde oanwêzigens op it ynternet. Globale keppeling. Wrâldwide promoasje. Presys advertinsjes.
brûk jo memmetaal