זמן של משבר הוא הזמן הטוב ביותר. בניית הון. העברת משאבים. צור שווקים חדשים. דיכאון גדול הוא אפשרות חדשה. תוכניות נגד אינפלציה. פתרונות חדשים.


'N Tyd van krisis is die beste tyd. Bou 'n fortuin. Hervestiging van hulpbronne. Skep nuwe markte. 'N Groot depressie is 'n nuwe moontlikheid. Anti-inflasie programme. Nuwe oplossings.

Is é am géarchéime an t-am is fearr. Ag tógáil fhortún. Athlonnú acmhainní. Cruthaigh margaí nua. Is féidearthacht nua é Spealadh Mór. Cláir frithbhoilscithe. Réitigh nua.

In krisistiid is de bêste tiid. In fortún bouwe. Ferhuzing fan boarnen. Nije merken oanmeitsje. In Grutte Depresje is in nije mooglikheid. Anti-ynflaasjeprogramma's. Nije oplossings.

Nejlepší čas je doba krize. Buduje jmění. Přemístění zdrojů. Vytvořte nové trhy. Velká hospodářská krize je nová možnost. Protiinflační programy. Nová řešení.

Krisenzeiten sind die besten Zeiten. Ein Vermögen aufbauen. Ressourcen verlagern. Neue Märkte schaffen. Eine große Depression ist eine neue Möglichkeit. Programme zur Inflationsbekämpfung. Neue Lösungen.

O perioadă de criză este cel mai bun moment. Construirea unei averi. Relocarea resurselor. Creați piețe noi. O mare depresie este o nouă posibilitate. Programe antiinflaționiste. Soluții noi.

Ny fotoan-tsarotra no fotoana tsara indrindra. Manorina harena. Fiovan'ny loharanom-pitaovana. Mamorona tsena vaovao. Ny Toe-karena Ara-toe-karena Lehibe dia zavatra vaovao azo tanterahana. Fandaharan'asa manohitra ny fisondrotana ny vidim-piainana. Vahaolana vaovao.

A válságos időszak a legjobb alkalom. Egy vagyon építése. Az erőforrások áthelyezése. Új piacok létrehozása. A nagy gazdasági világválság egy új lehetőség. Inflációellenes programok. Új megoldások.

Μια εποχή κρίσης είναι η καλύτερη στιγμή. Χτίζοντας μια περιουσία. Μετεγκατάσταση πόρων. Δημιουργήστε νέες αγορές. Μια Μεγάλη Ύφεση είναι μια νέα πιθανότητα. Προγράμματα κατά του πληθωρισμού. Νέες λύσεις.

חיבורים מהירים        admin@enansa.com


מרכז אירופה באיחוד האירופי
פתרונות חדשים לתוכניות נגד אינפלציה