Η εποχή της κρίσης είναι η καλύτερη εποχή. Χτίζοντας μια περιουσία. Μετεγκατάσταση πόρων. Δημιουργία νέων αγορών. Μια μεγάλη ύφεση είναι μια νέα πιθανότητα. Προγράμματα κατά του πληθωρισμού. Νέες λύσεις. Ο πληθωρισμός δεν χρειάζεται να είναι επικίνδυνος. Το εμπόρευμα μπορεί να είναι ένα αυτόνομο νόμισμα.

Време на криза е најдобро време. Градење богатство. Релокација на ресурси. Создадете нови пазари. Големата депресија е нова можност. Програми против инфлација. Нови решенија. Инфлацијата не мора да биде опасна. Стоката може да биде самостојна валута.

Am na géarchéime is é an t-am is fearr. Foirgneamh a fortune. Acmhainní a athlonnú. A chruthú i margaí nua. Ina Spealadh Mór tá an deis ann nua. Frith-boilsciú cláir. Réitigh nua. Ní boilsciú a bheith contúirteach. An tráchtearra d ' fhéadfadh a bheith standalone airgeadra.

Кризата е най-подходящото време. Изграждане на богатство. Преместване на ресурси. Създаване на нови пазари. Голямата депресия е нова възможност. Антиинфлационни програми. Нови решения. Не е задължително инфлацията да бъде опасна. Стоката може да бъде самостоятелна валута.

Żmien ta' kriżi huwa l-aħjar żmien. Nibnu fortuna. Rilokazzjoni tar-riżorsi. Oħloq swieq ġodda. Depressjoni Kbira hija possibbiltà ġdida. Programmi kontra l-inflazzjoni. Soluzzjonijiet ġodda. L-inflazzjoni m'għandhiex għalfejn tkun perikoluża. Il-komodità tista' tkun munita awtonoma.

Un moment de crisi és el millor moment. Construir una fortuna. Reubicació de recursos. Crear nous mercats. La Gran Depressió és una nova possibilitat. Programes antiinflacionista. Noves solucions. La inflació no ha de ser perillosa. La mercaderia pot ser una moneda independent.

Кризис вакыты-иң яхшы вакыт. Халәтемне туплыйм. Ресурслар күчеше. Яңа базарлар булдырыгыз. Бөек депрессия - ул яңа мөмкинлек. Коррупциягә каршы программалар. Яңа карарлар. Инфляция, һичшиксез, булырга тиеш куркыныч. Товар мөстәкыйль валюта булырга мөмкин.

Un mumentu di crisa hè u megliu tempu. Custruisce una furtuna. Traslocu di e risorse. Crea novi mercati. Una Grande Depressione hè una nova pussibilità. Programmi anti-inflazione. Soluzioni nove. L'inflazione ùn deve micca esse periculosa. A merce pò esse una valuta autonoma.

Um momento de crise é o melhor momento. Construir uma fortuna. Relocalização de recursos. Criar novos mercados. Uma Grande Depressão é uma nova possibilidade. Programas anti-inflação. Novas soluções. A inflação não tem que ser perigosa. A mercadoria pode ser uma moeda autônoma.

Vreme na kriza e najdobro vreme. Gradenje bogatstvo. Relokacija na resursi. Sozdadete novi pazari. Golemata depresija e nova možnost. Programi protiv inflacija. Novi rešenija. Inflacijata ne mora da bide opasna. Stokata može da bide samostojna valuta.

γρήγορες συνδέσεις       admin@enansa.com


Η Κεντρική Ευρώπη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

νέες λύσεις για προγράμματα κατά του πληθωρισμού